Voorwaarden bij verhuur.

Huurvoorwaarden Corio Gelato Fantastico.

De Hotdogkoning van Parkstad, de IJskoning van Parkstad en dehotdogkoning.nl zijn onderdeel van Corio Gelato Fantastico. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55502393. Alle genoemde bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gehuurde zaken, gehuurd bij dehotdogkoning.nl

1. Aansprakelijkheid.

dehotdogkoning.nl is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de gehuurde verkoopmobielen of andere gehuurde zaken. Tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.

2. Reservering.

Een verkoopmobiel dient uiterlijk een week van tevoren gereserveerd te worden. Wilt u een verkoopmobiel op kortere termijn huren, neem dan contact op met 06-28557749. De reservering is definitief zodra wij het volledige bedrag vooraf hebben ontvangen of indien anders is overeengekomen.

3. Betaling.

U dient het volledige bedrag vooraf te betalen, tenzij anders is overeengekomen.
IBAN: NL35ABNA 0619907142 t.n.v. Corio Gelato fantastico.

4. Annulering

De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Indien binnen drie kalenderdagen wordt geannuleerd is huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

5. Prijzen.

- De huur bedraagt
€ 100,- p/dag voor de authentieke ijscokar. Klik hier voor Verhuurpagina ijscokar
€ 100,- p/dag voor de Tuktuk. Klik hier voor Verhuurpagina Tuktuk
€ 100,- p/dag voor de hotdogfiets. Klik hier voor Verhuurpagina Hotdogfiets

- Moet een verkoopmobiel afgeleverd worden, dan berekenen wij het bedrag aan de hand van de afstand waarover het verkoopmobiel vervoerd moet worden. Wij berekenen €0,40 per kilometer transport. Er wordt minimaal € 10,- in rekening gebracht
- Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9 of 21 % btw. Tenzij anders vermeldt.
Voor voedingswaren wordt 9 % BTW berekend.

6. Schoonmaak van de apparatuur.

Er wordt ten alle tijden "Eindschoonmaak" in rekening gebracht, tenzij anders vermeldt. Bij AANBIEDING 1 + 2 op de verhuurpagina´s zijn de de "eindschoonmaakkosten" al berekend.

7. Gemaakte kosten.

- Bij levering van een product gaan wij uit van een kilometertarief. Mochten er onverhoopt nog andere kosten gemaakt worden zoals parkeergeld of tol, dan brengen wij, indien dit niet door u is aangegeven, achteraf in rekening.

8. Schade

De apparatuur dient bij ons in dezelfde staat geretourneerd te worden als deze bij de huurder is afgeleverd. Mocht dit niet het geval zijn dan komen de reparatiekosten en eventuele omzetderving volledig voor rekening van de huurder. De contactpersoon en/of onderneming die optreedt als huurder is in deze hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade tijdens de overeengekomen huurperiode.

9. Ophalen, afleveren en retourneren.

De tijden van afleveren/ophalen van een gehuurde verkoopmobiel, dient nader bepaald te worden.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft dehotdogkoning.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat dehotdogkoning.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dehotdogkoning.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Toepassing.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Meest recente reacties

25.02 | 11:37

Voor informatie contactformulier gebruiken!!

14.05 | 12:47

Henk, dank je wel. We kregen hele leuke reacties over jou. Je hebt ons feestje helemaal compleet gemaakt.
Tot ziens
Yolanda

03.11 | 13:54

Ja het was soms hard werken, maar binnen enkele minuten had toch iedereen een broodje. Henk

03.11 | 13:51

Hallo Henk nog onze complimenten van de verzorging van de snelle hap, ik heb regelmatig een rij voor de tuktuk zien staan. De 600 bezoekers zullen zeker allen een broodje hebben gehad. Dank Friso

Deel deze pagina