Corio Gelato Fantastico  h.o.d.n. www.dehotdogkoning.nl & www.ijskarverhuur-limburg.nl, gevestigd Da Costastraat 13 6416 VP Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Corio Gelato Fantastico, Da Costastraat 13, 6416 VP Heerlen Tel.: 06-28557749,
Email: info@dehotdogkoning.nl ofwel info@ijskarverhuur-limburg.nl

Dhr. H. Blokker is de Functionaris Gegevensbescherming van Corio Gelato Fantastico Hij is te bereiken via info@dehotdogkoning.nl ofwel info@ijskarverhuur-limburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Corio Gelato fantastico verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Firmanaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dehotdogkoning.nl ofwel info@ijskarverhuur-limburg.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Corio Gelato Fantastico verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Bij hoge uitzondering verzenden van een nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Corio Gelato Fantastico verwerkt uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Corio Gelato Fantastico bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 1 tot maximaal 7 jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Corio Gelato Fantastico verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met ingehuurde bedrijven die uw gegevens nodig hebben om een opdracht te kunnen uitvoeren, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Corio Gelato Fantastico blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Corio Gelato Fantastico gebruikt op zijn websites www.dehotdogkoning.nl & www.ijskarverhuur-limburg.nl geen functionele, analytische en tracking cookies. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Social Media

Wij willen het voor u zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind u de verschillende privacy verklaringen:

Facebook                     

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten de websites: www.dehotdogkoning.nl & www.ijskarverhuur-limburg.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Daarom verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Corio Gelato fantastico en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dehotdogkoning.nl ofwel info@ijskarverhuur-limburg.nl .  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs en  met het verzoek mee te sturen. Kopie uw pasfoto,  en om de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Corio Gelato Fantastico wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Corio Gelato Fantastico neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dehotdogkoning.nl ofwel info@ijskarverhuur-limburg.nl

26 MEI 2018

Meest recente reacties

25.02 | 11:37

Voor informatie contactformulier gebruiken!!

14.05 | 12:47

Henk, dank je wel. We kregen hele leuke reacties over jou. Je hebt ons feestje helemaal compleet gemaakt.
Tot ziens
Yolanda

03.11 | 13:54

Ja het was soms hard werken, maar binnen enkele minuten had toch iedereen een broodje. Henk

03.11 | 13:51

Hallo Henk nog onze complimenten van de verzorging van de snelle hap, ik heb regelmatig een rij voor de tuktuk zien staan. De 600 bezoekers zullen zeker allen een broodje hebben gehad. Dank Friso

Deel deze pagina